SAMARITAN RIDERS VZW
SCHOTEN • Wij zijn een groep motorrijders die rijden voor het Goede Doel, Niet door financieel te steunen maar door deze groepen of instellingen te helpen, door ontbrekend materiaal aan te kopen, en af te geven.

In de winter wordt steun verleend (eten) en geholpen, aan een organisatie voor daklozen, en sedert April 2017 maandelijks een gift in de vorm van bv. melk aan Stichting de Melkkan, een non profit organisatie.

Er worden per jaar 2 ritten georganiseerd. Bless the Bike en de Goede Doel Rit.
Braamstraat 135
2900 Schoten
breng me hierheen